City


Ny Tivoli kant/facade
Tivolis bygninger og mur langs havens kant kan åbnes op og i højere grad blive til glæde for livet i de omkringliggende byrum. Tivoli har derfor igangsat projektet Tivoli Kanten, der åbner forlystelsesparken op mod omgivelserne med en blød og buet glasfacade.

Det er tanken, at Tivoli Kanten skal rumme et oplevelses-univers af caféer, restauranter, butikker og serviceydelser, helt i tråd med traditionerne i Tivoli.

 


 Dansk Industri paa Raadhuspladsen

De nye torvehaller og den sydlige del af Israels plads

 
Renovering og etablering af ny plads ved Nørreport Station


Bolig kompleks på Beauvais grunden